Vinnova-utlysning: Industriella Pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskaliga forskningsinfrastrukturer 2018-06-08

För samverkan kring kompetensuppbyggnad och industriellt nyttiggörande av avancerade svenska och internationella experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

En utlysning inom programmet ”Forskningsinfrastruktur – nyttiggörande och samverkan”

Läs mer och ansök.