Utlysning hösten 2016 SIP Lättvikt är öppen 2016-06-14

Höstens utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt är öppen.

Kort information om utlysningen:

  • Enklare att skapa branschöverskridande resultat
  • Förprojekt (max 0,5 Mkr/projekt och 9 månader) 
  • Utvecklingsprojekt (max 3 år)
  • TRL 3-6
  • Industriell implementering viktig
  • Gärna SMF
  • Stöd för hållbarhetsanalys

Välkommen med er ansökan! Mer information och ansökningsfunktion finns på Vinnovas hemsida.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Utlysningsansvarig är Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@swerea.se

Öppningsdatum: 15 juni
Sista ansökningsdag: 23 september kl 14.00
Beslutsdatum: 25 november