Flygintresserade organisationer och parter - uppstartsseminarium NFFP7 i Stockholm 27/1 2017-01-03

Den 27 januari hålls ett seminarium för NFFP7 i Stockholm. Syftet med seminariet är att bidra till att skapa bra förutsättningar att få fram bra projektförslag med bra ansökningar inför NFFP7. Läs mer och anmäl dig här.

Syftet med NFFP - Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet - är att vidareutveckla forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser. NFFP ska som en del av den flygtekniska forskningen inom landet bidra till att stärka den svenska industrins konkurrensförmåga.  Det ska även stärka landets förmåga att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forsknings- och teknologisamarbete. Läs mer om NFFP här.