Tre nya projekt får finansiering genom SIP Lättvikt och SIO Grafen 2017-05-12

Den 23 november 2016 öppnade de två strategiska innovationsprogrammen Lättvikt och Grafen en gemensam utlysning: Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt.

Projektens mål är att ta fram demonstratorer och med hjälp av grafen tillföra en ny eller förbättrad funktion samt minska slutproduktens vikt med minst 20 % vid industriell produktion. Följande projekt blev beviljade finansiering:

Strategiskt innovationsprogram för lättvikt | www.lighterarena.se | info@lighterarena.se
Strategiskt innovationsprogram för grafen | www.siografen.se | info@siografen.se

Dessa strategiska innovationsprogram har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/