Ta del av LIGHTers omvärldsbevakning från Lightweight Vehicle Manufacturing, Birmingham 18-19 november 2015-12-11

Lightweight Vehicle Manufacturing ingår i en föreläsningsserie ordnat av GALM. De har återkommande konferenser som går både i Europa och i Nordamerika.

Den 18-19 november 2015 hölls konferensen i Birmingham med inriktningen fogning och formning för lättvikt inom fordonsindustrin. Läs mer på deras hemsida.

Åhörasidan representerades utav ett av LIGHTer medlemsföretag som genomförde en omvärldsbevakning. Som medlem i LIGHTer har du möjlighet att ta del av rapporterna under Medlemssidorna.