Sveriges lättviktsagenda 2017-2037. Var med och påverka! 2015-12-11

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas planerar att under hösten 2016 genomföra en utvärdering av de första tre åren för de första fem strategiska innovationsprogrammen och naturligtvis också med oss – SIP Lättvikt. Därefter planeras etapp 2, 2017-2019.

För att skapa en bra grund till det fortsatta arbetet har vi bestämt oss för att uppdatera vår lättviktsagenda och målet är att vara klara i juli 2016. Läs mer om arbetet och hur du kan vara med och påverka här.