Svenskt Grafenforum 17-18 oktober i Norrköping 2017-09-07

Under SIO Grafens resultatworkshop – Svenskt Grafenforum den 17-18 oktober i Norrköping presenteras bl a 11 grafenprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet för grafen. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma på området, från akademi industri och institut. Ta del av programmet och anmäl dig på SIO Grafens hemsida.