Svenskt deltagande inom avancerad tillverkning 2017-03-16

Inom ramen för EUREKAs nätverksprojekt lanseras en ny utlysning för avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet.

Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut. Läs mer på Vinnovas hemsida.