Success stories 2016-02-26

Nu presenteras fem success stories från SIP Lättvikts första projekt. Du kan ladda dem på denna sidan