Stort fokus på framtidens material på LIGHTers seminarium 2016-12-27

Framtidens material var temat när LIGHTer nyligen ordnade ett inspirerande seminarium. Ett femtiotal deltagare var på plats och några ämnen som togs upp var hur ett företag kan nå ut på marknaden med ett nytt material, samt om vi egentligen ens behöver nya material.

Efter en kort inledning av Stefan Gustafsson Ledell, som var seminariets moderator, drog seminariedagen igång med fyra korta inspirationsföredrag av olika företag som fått LIGHTers så kallade prototyp- och processcheckar. Checkarna har använts av företagen för att utveckla ett projekt eller en idé inom området lättviktsmaterial. Ett av de inspirerande företagen var Innolite Design. De utvecklar produkter för mountainbikecyklar.

– Vår utmaning slutar inte vid att bara göra lätta produkter, utan de måste även vara dimensionerade för att uppfylla andra viktiga krav. En sadel ska till exempel inte bara vara lätt, den måste också vara anatomiskt vettigt utformad för ändamålet, berättade Ulf Johansson som startat och som driver Innolite Design AB.

Han förklarade också att checkarna och stödet från LIGHTer har varit till stor hjälp för att kunna dra igång ett projekt där han arbetat med att utveckla ett hjul i lättvikt.

– Hjulen ska såklart vara lätta, men det handlar inte bara om totalvikt. I projektet har jag även arbetat med att få ner tröghetsmomentet för att kunna påverka acceleration och för att kunna manövrera cykeln så smidigt som möjligt. Styvheter är också viktiga parametrar på hjulet, menade Ulf Johansson.

LIGHTer är en branschöverskridande arena som startade år 2013 och som leds av forskningsinstitutet Swerea. Swereas vd, Göran Carlsson, var också på plats under seminariet. Han presenterade Swereas senaste rapport ”Framtidens material”, som gör en djupgående analys om trenderna för framtidens material. I rapporten identifieras tre drivkrafter och sju sanningar som kommer att påverka svensk material- och produktutveckling.

 

En annan av punkterna under seminariet var diplomutdelning. LIGHTer har sedan 2014 ett nätverk av doktorander och Stefan Golling är nätverkets första doktorand som har disputerat. Detta uppmärksammades med diplomutdelning. Stefan doktorerade på Luleå Universitet och har tillsammans med fordonsindustrin tagit fram metoder för att bättre kunna räkna på stål efter formning och värmebehandling. Stål är egentligen ett tungt material men med hjälp av metoderna blir det lättare att dimensionera samt minska plåtens tjocklek och materialmängd. Ingegerd Annergren, styrelseordförande i LIGHTer, lämnade över diplomet, som självklart var gjort i lättviktsmaterial!

Lunch och mingel fick avsluta förmiddagen och när eftermiddagspasset drog igång pratade bland annat Anna Altner, från Swt development om förutsättningar för att nå ut på marknaden, utifrån ett litet företags perspektiv. Hon ställde en fråga rakt ut till publiken:

– Vilken fråga tror ni är den allra första fråga en kund ställer när vi startar upp ett projekt?

Svaret kom ganska snabbt från en av deltagarna:

– Vad kostar det?

Just kostnad och pris är den fråga som de flesta glömmer när det gäller forsknings- och innovationsprojekt. Dessutom tenderar de flesta projekt att vara fokuserade på att främst utveckla nya materialegenskaper. Anna Altner menade dock att det inte går att svara på vad ett nytt material eller en ny produkt kostar om man inte också vet något om processen, marknaden och kunderna. En förutsättning för att nå ut på marknaden är alltså att göra det utifrån ett helhetsperspektiv. Företag, universitet och institut måste arbeta parallellt med områdena material, produkt, process och marknad, förklarade Anna Altner. Dessutom krävs det även ett annorlunda ledarskap för att våga vara innovativ.

Seminariedagen rundades av med kaffesamtal där deltagarna, i mindre grupper, diskuterade flera olika intressanta frågeställningar, till exempel ”om vi ens behöver nya material”? Kanske är det nya tillämpningar vi behöver istället? Ett annat diskussionsämne var hur vi kan designa framtidens material ner på atomnivå. Ämnena och frågorna är viktiga och kommer i allra högsta grad att leva kvar, även efter seminariets slut. Kanske lyfts de igen, och får nytt liv, på nästa seminarium som LIGHTer ordnar.

 

Text: Josefin Hallgren, Swerea AB