Stena berättar varför lättvikt är nödvändigt för framtidens fartyg på el 2017-09-25

Vid ett seminarium från Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige om elektrifiering inom sjöfarten berättar Stena varför lättvikt är nödvändigt för framtidens fartyg på el. Se filmen här.