Startskottet för samverkan inom infrastruktur och lättvikt vid LIGHTers workshop i Malmö den 13 september - läs mer om dagen och ta del av presentationerna 2017-09-18

 

Ett 40-tal personer samlades i förra veckan för att medverka vid LIGHTers workshop i Malmö. ”Infrastruktur och innovationsupphandling för lättvikt” var dagens tema. Vi fick veta mer om hur vi kan skapa infrastruktur med radikalt lägre vikt genom att samarbeta mellan leverantör och beställare. Utgångspunkten var Sveriges första kolfiberkompositbro som lyftes på plats i Malmö i våras. Förutom flera intressanta föredrag besökte vi även bron.

 

Att på detta vis samla representanter från akademi, myndigheter, forskningsinstitut och olika branscher med intresse för infrastruktur var mycket uppskattat. Även det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 och finansiärerna var på plats. Samverkan är ett roligt, kreativt och framgångsrikt sätt att hitta hållbara lösningar på våra samhällsutmaningar.

Trafikverket berättade om vilka samhällsutmaningar (demografi, klimatförändringar, digitalisering & automation och säkerhet) som gör att vi behöver tänka mer innovativt. Vidare förklarade Lahja Rydberg Forssbeck vilka ramverk som sätter gränserna för Trafikverket.

Malmö Stads Gatukontor beskrev vilka innovativa infrastrukturlösningar som de genomfört de senaste åren. Tre projekt har drivits under åren 2016-2017. Först byggde Malmö Stad en ny glasfiberbrobana till Klaffbron. Sedan fick Universitetsbron en ny glasfiberbrobana. I år byggdes en ny gång- och cykelbro (Bro 254 som vi tittade på under dagen) helt i kolfiberkomposit. Dessutom har Kaptensbrons fått nya belysningsstolpar och armaturer i komposit och en ny gångbro i kolfiberkomposit planeras på Neptunigatan.

Under eftermiddagen hölls en intressant gruppdiskussion baserad på frågeställningar såsom:
- Hur går vi vidare för att bygga fler lättviktsbroar i Sverige?
- Vilka hinder finns?
- Idéer på lösningar?
- Vilken kompetens saknas?

Inspelen från diskussionerna kommer att bearbetas vidare och diskuteras i LIGHTers verksamhetsledning. Uppföljning kommer i form av skriftlig dokumentation, fortsatta strategiska diskussioner, inspel till LIGHTers forskningsagenda och planering av nya workshoppar nästa år.

I anslutning till workshoppen träffades LIGHTers Teknikgrupp. Anteckningarna från Teknikgruppsmötet finns att ladda ner på LIGHTer medlemssidor. EULIGHTer, LIGHTers nationella påverkansplattform för lättvikt inom Horisont 2020, hade också ett möte där finansieringsmöjligheter från H2020 visades och diskuterades.

Presentationerna som hölls under dagen var:
Välkomna
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

FALCON: Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur
Erik Marklund, Swerea SICOMP

Innovationsupphandling ur Trafikverkets perspektiv
Lahja Rydberg Forssbeck, Trafikverket
Föredraget filmades. Se filmen här.

Innovationsupphandling ur leverantörens perspektiv
Fredrik Wettermark, Kompositbroar Sverige AB

Innovationsupphandling ur beställarens perspektiv
Abbas Khayyami och Per Carlsson, Malmö Stad
Föredragen filmades. Filmen publiceras här inom kort.

Kunskapsluckor och behov
Mohammad Al-Emrani, Chalmers tekniska högskola

Lättvikt inom infrastruktur 2037
Mohsen Heshmati, WSP