SSF och Vinnovas materialkonferens 25 april, Stockholm 2017-01-24

Den 25 april anordnar SSF och Vinnova en konferens med fokus på materialforskning och industrirelevans och en hel del nätverksmöjligheter.

Mer information finns på SSFs hemsida.