SMF Flyg-seminarium 6 mars erbjuder erfarenhetsutbyte, ”matchmaking” inom SMF Flyg-programmet och nya affärsmöjligheter 2017-02-23

Små och medelstora företag behöver ofta draghjälp och understöd för att kunna delta i innovationsaktiviteter fullt ut. Inom flygområdet finns huvudsakligen tre formaliserade vägar för detta understöd:

• SMF Flyg-programmet, som ökar små och medelstora företags deltagande i forskningsprogram
och chanser till affärer

• Aerospace Cluster Sweden, som är ett nationellt flyg- och rymdkluster för ökade affärer via
nätverk

• Internationalisering, som via utbyte med Storbritannien och Brasilien skapar plattformar och
affärsmöjligheter.

SMF Flyg-seminarium den 6 mars syftar till att erbjuda erfarenhetsutbyte, skapa ”matchmaking” inom SMF Flyg-programmet och generera nya affärsmöjligheter.

Länk till inbjudan

Länk till INNOVAIRs hemsida där presentationerna som gjordes under dagen kan laddas ner.