SIP Lättvikt utlysningar 2016 2016-01-08

Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt kommer att öpnna två utlysningar under 2016.

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt – våren 2016

Öppningsdatum
2016-01-18
Ansök senast
2016-03-15 14:00

I denna utlysning inbjuds branschöverskridande projektkonsortier att skicka in
ansökningar om bidrag till genomförande av industriförankrade förprojekt.
Ett förprojekt är ett kortare, förberedande projekt med målet att undersöka
potentialen hos en idé och hur en branschöverskridande samverkan inom ett
industriförankrat utvecklingsprojekt bör utformas för vidare implementering av
den lättviktslösning som avses.

Utlysningen berör dessa två innovationsteman:
Innovationstema 2: Kortare utvecklingstid för lätta strukturer
Innovationstema 3: Lättare med mixade material

Information om utlysningen inkl utlysningstext och hur man ansöker finns på VINNOVAs hemsida.


Industriförankrade utvecklingsprojekt - hösten 2016

Öppningsdatum
2016-08-30
Ansök senast
2016-09-30 14:00

Läs mer på VINNOVAs hemsida

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Utlysningsansvarig är Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@swerea.se