Save the date: SWEbeams öppnar anmälan till workshop i Göteborg och i Lund 2018-04-03

Umeå universitet • Torsdag den 22 mars • Mer information och anmälan
Göteborg • Onsdag den 25 april • Mer information och anmälan
Lund • Torsdag den 31 maj • Mer information och anmälan

Som tidigare meddelats så bjuder initiativet SWEbeams och Umeå universitet in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forsknings¬infra-strukturerna ESS och MAX IV till en workshop i Umeå den 22 mars.

Därtill är det nu klart att SWEbeams två sista workshoppar kommer att genomföras den 25 april i Göteborg och den 31 maj i Lund. Som tidigare riktar de sig till aktörer inom alla ämnesområden och sektorer – akademin, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Markera redan nu i era kalendrar och sprid gärna informationen i era nätverk, inbjudningar kommer inom kort. Ta chansen att påverka utvecklingen av ESS och MAX IV för att stärka er verksamhet!

Som tidigare utformas SWEbeams workshoppar för att nå tre viktiga resultat:

• Själva samlingen av aktörerna med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan.
• Förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan aktörerna ska ske.
• Sammanställning av aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja och utveckla ESS och MAX IV på bästa sätt.
Initiativet SWEbeams stödjs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova, och välkomnar alla med intresse för forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS.

Kontaktpersoner

Margareta Wallquist, Chalmers [kontakt]
Fredrik Hörstedt, Chalmers [kontakt]