Resultatredovisning vid LIGHTer workshop i Stockholm den 10 maj - läs mer om dagen och ta del av presentationerna 2017-05-18

Ett 60-tal representanter från industri, akademi, forskningsinstitut och finansiärer samlades i förra veckan för att medverka vid LIGHTers årliga resultatworkshop. Denna gången träffades vi på Näringslivets Hus i Stockholm och dagen bjöd på en intressant projektkavalkad av både nya och avslutade projekt inom SIP Lättvikt. EULIGHTer informerade om initiativ inom EU. LIGHTers SRA-forskare och doktorander berättade om sin lättviktsforskning och vi fick lyssna på Saabs föredrag om vad deras Brasilienaffär betyder för svensk lättvikt. Framförallt gav dagen en möjlighet att skapa nya kontakter mellan flera forskningsområden och industribranscher!

Vinnova var på plats och informerade om regeringens samverkansprogram och inledde även ett workshop-pass där vi i grupper diskuterade behov, styrkor och svagheter gällande en digital infrastruktur och lättvikt. Inspelen från diskussionerna kommer att bearbetas vidare och diskuteras i LIGHTers styrelse.

Dagen avslutades med ett teknikgruppsmöte för alla medlemmar. Anteckningarna från teknikgruppsmötet finns inom kort att ladda ner på LIGHTer medlemssidor. LIGHTers nationella påverkansplattform för lättvikt inom Horisont 2020 (EULIGHTer) träffades också. Vill du veta mer eller komma i kontakt med EULIGHTer, hittar du utförlig informationen i presentationen nedan.Presentationerna som hölls under dagen var:
Introduktion LIGHTer
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

EU-LIGHTer berättar om finansieringsmöjligheter, LIGHTers internationella studieresa
och konferens
Elisabeth Sagström-Bäck, Swerea IVF

Projektkavalkad - resultat avslutade projekt
RELIGHT - Återvinning av mixade lättviktsmaterial
TripleC - Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper
Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer
TINA - Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjocklek
• Triple A - Avancerade Aluminiumlegeringar i strukturella lätta komponenter
• X-Shell - Volymproduktion av vävförstärkta termoplastkompositer
INNODEFAB - Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstruktioner
FatSS - aluminium semi solid gjutning, med fokus på utmattningsegenskaper och defekter

Representanter från LIGHTers strategiska forskningsområde ”Modellering” berättar om hur grundläggande forskning skapar framtidens lättviktslösningar
Överblick av aktiviteter och syfte, Lars Nyborg, Chalmers tekniska högskola
• Modellering och karaktärisering av metaller Martin Fisk, Malmö högskola och Eduard Hryha, Chalmers tekniska högskola

Doktorander från LIGHTer PhD network presenterar sin forskning
Ted Sjöberg, Luleå tekniska universitet
Juan José Espadas, Uppsala universitet

Kort presentation av nystartade projekt.
• Extreme - Vidareutveckling och industrialisering av högpresterande aluminiumkomponenter i extrem miljö
• RE-OPTIC - Optimering av gjutna komponenter för vikteffektiva strukturer
• Light-FE Högpresterande lätta stålsandwichmaterial
• PRODKOMP2 - Konkurrenskraftiga produktionsprocesser för multimat komponenter steg 2
• IMS - Formsprutning av strukturella komponenter
• FiAM3D - Fiberarmerad 3D-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner
• STIFFLIGHT - Styvare konstruktionsmaterial för lättvikt

Regeringens strategiska samverkansprogram, uppkopplad industri och nya material
Andreas Aurelius, Vinnova

Brasilienaffärens betydelse för svensk lättvikt
Tomas Ireman, Saab