Regeringens strategiska samverkansprogram: Extra satsning för att nå snabba, konkreta resultat 2017-08-29

För ett år sedan lanserades regeringens strategiska samverkansprogram. Syftet är att ge extra kraft i form av resurser till satsningar som redan är i startgroparna. Kraftsamlingen börjar märkas i praktiken. Konkreta projekt och testbäddar är igång och regeringen ser över lagar och regler för att vi ska kunna möta centrala samhällsutmaningar. En ny utlysning väntas i december 2017. Vinnova ger mer information i oktober.

Läs mer om de fem samverkansprogrammen på regeringens webbplats: www.regeringen.se/samverkansprogram.