Projekt för lättare skrov 2017-09-21

Ett samarbetsprojekt mellan SSPA, Chalmers, KTH och Stena ska leda till lättare och mer energieffektiva fartygsskrov. 

Läs mer i artikel från Sjöfartstidningen