Omvärldsbevakning av konferensen AB2017 i Portugal - många av de stora namnen inom limning, både i forskningsvärlden och bland leverantörer, var på plats 2017-08-15

Konferensen AB2017 anordnades av Universitetet i Porto och Lucas da Silva som internationellt är erkända för sin kompetens inom limning. Många av de stora namnen inom limning både i forskningsvärlden och bland leverantörer var på plats. Fokusområdet för rapporten är förbehandling. Inom den delen presenterades plasmabehandling, mekanisk förbehandling som slipnig och blästring, laserbehandling, förbehandling med UV-ljus, formsläppmedel hos kompositer samt mekanisk provning av limmade förband.

Medlemmar kan läsa mer här.