Öppen innovation i industrin 2017-02-20

Vinnova genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant. Syftet är att svensk industri bättre ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär. Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida.

Utlysningen stänger: 22 mars kl 14.00