Nationell arena inom 3D-printing i metall - ny utrustning i världsklass invigs på Högskolan Väst 2016-06-14

Högskolan Väst, Chalmers och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell arena för 3D-printing i metall. Syftet med arenan är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Nu invigs ett nytt laboratorium på Högskolan Väst och torsdagen den 16 juni 2016 har media bjudits in till en demonstration.

Läs mer i tidigare nyhetsartiklar:

Januari 2016: Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall
Juni 2016: Nu tas nya spännande steg i uppbyggnaden av en nationell arena inom 3D-printing i metall