LIGHTers årstämma 2015 2015-12-01

Tisdagen den 17 november 2015 hölls LIGHTers årliga stämma, denna gång på
Gothia Towers i Göteborg. Närmare 60 personer deltog på stämman.

Följande huvudpunkter diksuterades och beslutades;

- Styrelse: Lisa Kjellén, Höganäs valdes in som ny ledamot på två år. Anders Sundin avgick efter två år som ledamot. Henrik Runnemalm, GKN avgick som ordförande och Ingegerd Annergren, Scania, valdes som ny styrelseordförande. Resterande ledamoter valdes om. Bilden nedan visar aktuell styrelse inkl. verksamhetsledning (från vänster, Ingegerd Annergren, Scania (Ordförande), Erik Sandahl, Volvo, Hans Hansson, Swerea SICOMP, Stefan G Ledell, Swerea (Verksamhetsledare), Bengt Nilsson, Lamera, Tomas Ireman, Saab, Kaj Fredin, Volvo Cars, Lisa Kjellén, Höganäs, Fredrik Winberg, Biteam, Dan Zenkert, KTH, Henrik Runnemalm, GKN Aerospace, Cecilia Ramberg, Swerea (Biträdande verksamhetsledare). 

 2015 styrelse


Valberedning: På årets stämma valdes även en ny valberedning som består av:

  • Eva Sundin, Swerea MEFOS
  • Lars-Erik Lindgren, Luleå Tekniska Universitet
  • Jonas Adolfsson, SSAB

Stadgar: Nya stadgar beslutades på stämman. De nya stadgarna finns här.

Medlemsprogram och avtal: Beslutet från stämman var att inga ändringar görs i befintligt medlemsavtal.

För att läsa hela protokollet från stämman, klicka här!

//Stefan och Cecilia