LIGHTers årliga stämma 2015-08-20

I samband med LIGHTers internationella konferens hålls LIGHTers årliga stämma,  den 17 november.

Tid: Tisdagen den 17 november 2015 kl 10.30 - 12.00 (registrering kl 10.00)
Plats: Gothia Towers Mässans Gata 5 i Göteborg (lokal J1)

Underlag till stämman:

Dagordning
Bilaga 1 Verksamhetsbeskriving
Bilaga 2 Ekonomisk årsredovisning 2015
Bilaga 3 Stadgar LIGHTer Medlemsprogram
Bilaga 4 Valberedningens förslag till styrelse
Bilaga 5a Medlemsprogram och avtal
Bilaga 5b LIGHTer Verksamhetsbeskrivning
Bilaga 6 Verksamhetsplan
Bilaga 7 LIGHTer Medlemsprogram budget 2016

Anmälan

Valberedningen har satt igång arbetet med att föreslå en styrelse till nästa verksamhetsår.
Har ni förslag på styrelseledamöter så tar ni kontakt med valberedningen enligt nedan.

Valberedning

 • Mats Lundin, Swerea IVF (Forskningsinstitut), mats.lundin@swerea.se, 031-706 61 00
 • Ragnar Larsson, Chalmers (Akademi)
 • Lars Sjöström, Saab (Industri)

Kriterierna för styrelsens sammansättning är;

 • Huvudsakligen aktiva medlemmar. Upp till tre platser kan innehas av personer som tillhör organisationer som inte är medlemmar i LIGHTer, mendå har de endast beslutsrätt i frågor som rör det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt (inte medlemsprogrammet).
 • Endast en person per organisation
 • Styrelsen består av 8-12 organisationer
 • Minst två OEM från två olika industrisektorer
 • Minst ett tjänsteföretag
 • Minst två SMF-företag (SMF<250 anställda)
 • Minst ett företag från leverantörsindustrin
 • Minst ett universitet
 • Minst ett forskningsinstitut
 • Ordförande är någon från industrin