LIGHTers årliga stämma 23 november 2016 2016-10-20

Välkommen till årsstämma för medlemsprogrammet LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena

Tid: Onsdagen den 23 november 2016 kl 09.00 - 10.00 (registrering från kl 08.30)
Plats: Nordic Forum i Kista

Stämman äger rum onsdagen den 23 november 2016 kl 09.00 – 10.00 på Nordic Forum i Kista. Årsstämman genomförs i anslutning till LIGHTers workshop med temat ”Framtidens material”. Läs mer om programmet här.

Stämmans dagordning och alla underlag hittar du längre ner.

Anmälan görs på denna hemsida, följ denna länk.

Underlag till stämman:
Dagordning
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse summering 2016
Bilaga 2 Ekonomisk årsredovisning Medlemsprogram 2016
Bilaga 3 Stadgar LIGHTer Medlemsprogram
Bilaga 4 Valberedningens förslag till styrelse och ordförande 2017
Bilaga 5 a) Medlemsprogram och avtal
             b) Verksamhetsbeskrivning
Bilaga 6 Verksamhetsplan 2017
Bilaga 7 Budget Medlemsprogram 2017
Bilaga 8 Rösträtt årsstämma 2016

Har du frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta oss på info@lighterarena.se.