LIGHTers årliga stämma 22 november 2017 2017-10-24

Välkommen till årsstämma för medlemsprogrammet LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena

Tid: Onsdagen den 22 november 2017 kl 10.30 - 12.00 (registrering från kl 10.00)
Plats: Arken Hotell, Mötesrum "Aulan", Nordatlanten 100, 418 34 Göteborg (vägbeskrivning)

Årsstämman genomförs i anslutning till LIGHTer International Conference 2017.

Stämmans dagordning och alla underlag hittar du längre ner.

Anmälan görs på denna webbsida, följ denna länk.
Vänligen notera att anmälan görs i samma formulär som till LIGHTer International Conference. Väljer du att enbart delta på stämman, skriv det i fältet för övrig information.

Underlag till stämman:
Dagordning
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse summering 2017
Bilaga 2 a) Ekonomisk årsredovisning Medlemsprogram 2017
             b) Kvalificerad inkind årsredovisning Medlemsprogram 2017
Bilaga 3 Stadgar LIGHTer Medlemsprogram
Bilaga 4 Valberedningens förslag till styrelse och ordförande 2018
Bilaga 5 Verksamhetsplan 2018
Bilaga 6 Budget Medlemsprogram 2018
Bilaga 7 Rösträtt årsstämma 2017

Har du frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta oss på info@lighterarena.se.