LIGHTer riktar ett stort tack till alla som bidragit med ett gott samarbete och engagemang under våren och önskar en trevlig sommar! 2017-06-29

Inför ledigheten summerar vi kort vad som hänt den första delen av 2017.

 • Ytterligare tre års finansiering för SIP Lättvikt (100 Mkr)
 • Den långsiktiga strategiska forskningen har utvärderats under våren
 • Extra finansiering beviljad för en testbädd för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar (17 Mkr) tillsammans med SIP Metalliska material.
 • Tre nya projekt har fått finansiering inom ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt”
 • Tre nya medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram – Bulten, Wematter och Kenpo Sandwich
 • Två nya medlemsprojekt, en ny prototyp- och processcheck och flera nya omvärldsbevakningar för LIGHTers medlemmar
 • Digi Demo Day den 7/2 i Trollhättan - en demonstration av ett digitaliserat produktionsflöde för additiv tillverkning
 • Industrikursen “In-service failure analysis of composite structures” den 7/3 på Chalmers
 • PhD network workshop ”Scientific writing and publishing with impactden 9/5 i Stockholm
 • Resultatworkshop den 10/5 i Stockholm - överblick över våra resultat
 • Lättviktspodden berättar om ”Nationell kompetensarena för produktoptimering”.

Utöver det har vi haft workshoppar och seminarier i de olika tekniska projekten samt en hel radda givande möten med Teknikgruppen, ledningsgruppen och styrelsen.

Vi tackar alla medlemmar och samarbetspartners för inspirerande samarbeten och önskar er en trevlig sommar!