LIGHTer Resultatworkshop 16 maj! 2018-04-12

Välkommen till LIGHTers resultatworkshop den 16 maj!
Våra projektledare delar med sig av resultat från avslutade LIGHTer projekt, och Harald Hasselblad håller en inspirationsföreläsning om produktoptimering.

Inbjudan och anmälan