LIGHTer Prototyp- och processcheckar, 3 beviljad 2015 2015-12-03

På LIGHTers årsstämma i november 2014 beslutades att skapa ett erbjudande till medlemmarna avseende prototyp- och processcheckar. Detta erbjudande öppnades i mars i år och nedan företag har via checkarna fått stöd under året som gått.

Oxeon AB

Biteam AB

Innolite Design AB

Information om LIGHTer Prototyp- och processcheckar
En av LIGHTers sju innovationsmekanismer är Utbyte mellan små och stora företag för tillväxt. Inom den mekanismen har LIGHTer identifierat fyra insatser som ökar Sveriges förmåga att ta vara på innovationskraften och skapa tillväxt i små och medelstora företag (SMF). De fyra insatserna är prototyp- och processcheckar (även kallade innovationscheckar), gränsgångare, ”första kund” och kvalitetscertifiering. Prototyp- och processcheckar syftar till att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Prototyp- och processcheckarna kan hjälpa företag att ta första steget in i utvecklingsprojekt baserade på lättviktsteknologi. Målet på sikt är att skapa ökad export och tillväxt hos SMF med lättvikt som konkurrensmedel.

Kort information:

-          Start 2 mars 2015

-          Alla industriella medlemmar i LIGHTer som har färre än 250 anställda kan söka

-          Maximalt kan varje företag söka 75 000 kr

-          Löpande ansökningar enligt mall

-          Tre beslutsdatum per år. Snabba beslut.

Mer information och ansökningsmall finns under Speciella medlemsförmåner.