LIGHTer doktorandkurs om skademekanik (7.5 hp) - anmälan före 1 feb 2016-01-08

LIGHTer doktorandkurs om skademekanik (7.5 hp) hålls på Chalmers i Göteborg. Kursen är uppdelad i två block: 25-26 februari och 7-8 april. Kursen är öppen för alla doktorander i Sverige med rätt förutsättningar. Läs mer här.

För att ansöka till kursen, vänligen kontakta Martin Fagerström,(martin.fagerstrom@chalmers.se).  Sista anmälningsdag är 1 februari 2016.