Lättviktssamarbete i Brasilien 2016-05-31

Alla svenska företag som är intresserade av att samarbeta med företag i Brasilien har nu möjlighet att få hjälp med initial finansiering. Vinnova har öppnat en utlysning för att underlätta bilateralt samarbete. En delegation från Sverige besökte städerna Brasilia och São Paolo 16-20 maj. Bland annat besökte Cecilia Ramberg det brasilianska flygklustret och ”Lightweight Structure Laboratory” i São José dos Campos. Läs mer i hennes reserapport från Brasilien.