Kurs: Termoplastiska biokompositer 2018-04-16

Välkommen till kursen Termoplastiska biokompositer! Kursen äger rum den 17 maj på Swerea IVF i Mölndal.
Mer information och anmälan