Intresset för AM-plattformen ökar kraftigt - rapport från mötet som hölls i Bryssel den 25 maj 2016-06-28

Den 25e maj hölls det 17e AM-plattformsmötet i Covent Garden Building i Bryssel. Intresset för AM-plattformen ökar kraftigt, där ökning sista året har varit mer än 15 %. Idag har AM-plattformen 477 stakeholders, varav ca 75 % utgörs av industrin. Det rapporterades om att antalen nya maskinleverantörer ökar kraftigt och att forskningen fokuserar något mer på 3D-printing av elektronik, biomaterial (WPC), stora objekt samt hybridprocesser där 3D-printing tekniken är integrerad med andra processer. Ett antal pågående projekt presenterades vid mötet, bl a standardiseringsarbetet där totalt 21 olika länder från Europa, Asien, och Nordamerika deltar.

I samband med AM-plattformsmötet, anordnades också en halvdagskonferens med temat ”Additive Manufacturing and 3D Printing European Conference 2016” i Europeiska parlamentet av CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries). Flera parlamentariker uttryckte sin åsikt om att fler företag borde starta inom området additiv tillverkning och att denna process är i stort sett en europeisk verksamhet, framför allt inom metalliska och keramiska material. Man framförde även vikten av att utbilda nya ungdomar så att man från ett tidigt skede kan få in rätt tänk gällande konstruktion, möjligheter och utmaningar med additiv tillverkning.

Deltagande på mötet från Swerea var Seyed Hosseini och Niclas Stenberg.