Innovationstävling! 2017-09-28

Alliance (Affordable Lightweight Automobiles Alliance) är ett EU-finansierat projekt som bjuder in till en innovationstävling med sikte på lättvikt i fordonsindustrin. Tävlingen har två kategorier: material och tillverkning. Sista dagen för att skicka in tävlingsbidrag är 15 januari 2018.

Mer information om tävlingen, vilket stöd som erbjuds, och vad man kan vinna finns på 
http://lightweight-alliance.eu/lightweight-challenge/