Hur kan LIGHTer stärka de regionala tillväxtstrategierna 2015-11-12

Referensgruppsmöte 151112 

Representanter för Region Västra Götaland, Jönköping och Halland har träffats den 12 november för att diskutera hur LIGHTer kan stärka de regionala tillväxtstrategierna.