Hur företag kan närma sig akademi och institut samt forskning som en överlevnadsfråga - lyssna på podden! 2016-03-17

I poddavsnittet Fyra marknadsskäl att samarbeta med akademi och forskningsinstitut förs en intressant diskussion med LIGHTers verksamhetsledare Stefan Gustafsson Ledell och Jan Holmqvist på More Management.

Här kan du läsa mer om innehållet och lyssna på avsnittet

Jan Holmqvist