Höstens utlysning inom Lättvikt öppnar i maj 2017-04-20

Höstens utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt kommer preliminärt att öppna den 3 maj och stänga den 4 september. Mer information kommer inom kort.

Preliminär information om utlysningen:

  • Förprojekt (max 0,5 Mkr/projekt och 9 månader) 
  • FoI-projekt (max 3 år)
  • TRL 3-6
  • Industriell implementering viktig
  • Gärna SMF
  • Stöd för hållbarhetsanalys

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Utlysningsansvarig är Cecilia Ramberg