Hållbarhetsarbete i LIGHTer 2016-06-22

Ett av de strategiska målen för LIGHTer är att bidra till högt satta miljömål. För att säkerställa att projekten bidrar till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv arbetar SIP Lättvikt med hållbarhetsstöd från och med hösten 2016. Under ansökningstiden tillhandahålls ett verktyg i Excel för hållbarhetsanalys och programkontoret för SIP Lättvikt erbjuder även upp till 2 timmar telefonstöd. Såväl verktyg som telefonstöd är frivilligt och kostnadsfritt. Läs mera i utlysningstexten och i rapporten Hållbarhetsarbete i LIGHTer (rapporten kan laddas ner här och verktyget här).

Hållbarhetsstöd ges av Mats Zackrisson fram till 23 september, e-post: hallbarhetsanalys@swerea.se, tfn: 031-706 60 00. Tveka inte att ringa om du tycker att verktyget är svårt att använda eller har andra frågor!

Vid frågor om utlysningen går det även bra att kontakta Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@swerea.se.