Nu kan du ansöka om att bli gränsgångare! 2016-02-22

Gränsgångare
LIGHTers styrelse erbjuder ett stödbrev till alla som vill bli gränsgångare inom ramen för lättviktsagendan. Skicka in en kort beskrivning av din gränsgångaridé på den här blanketten senaste onsdagen den 9 mars. Vinnovas utlysning ”Stöd till nationell individrörlighet för innovation” är öppen 12 februari – 17 mars, Nationell individrörlighet för innovation - Vinnova.