Framtidens biokompositer - Industri, akademi och forskare gav sina perspektiv vid LIGHTers workshop den 3 februari på Högskolan i Borås 2016-02-04

I förra veckan hölls årets första LIGHTer-workshop och temat för dagen var "”Biokompositer för bilindustrin”. Intresset var stort och vi var ca 80 deltagare.

Workshoppen, som var ett samarbete med Högskolan i Borås, utgick från Biofore Concept Car - en bil från skogen. Konceptbilen är en inspiration för användning av nästa generation av biobaserade material i fordonsindustrin. Den är konstruerad och tillverkad i samarbete mellan Helsinki Metropolia University of Applied Sciences och företaget UPM - the Biofore Company.

Biofore car  Biofore car inside

Bilen, som fick mycket uppmärksamhet bl a under pressträffen som ägde rum dagen innan, fanns utställd i väveriet på högskolan och visades upp under workshoppen. Bilen går att köra, men fick ändå skickas till Borås med lastbil.

– Att få godkänt att köra den på allmänna vägar är det sista som återstår, säger Harri Santamala, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.

Mer information om bilen finns att läsa här och medias publicitet kan du läsa här.

Vid eftermiddagens workshop diskuterade deltagarna vilka de viktigaste utvecklingstrenderna inom biokompositer är och vilka strategier vi bör utveckla för att vara konkurrenskraftiga inom trenderna. Några av synpunkterna som framkom är input till den pågående uppdateringen av forskningsagendan för lättvikt 2017-2037.

workshop 160203 Borås  Harri Santamala Biofore

Dagen avslutades med ett mingel i väveriet där det fördes individuella diskussioner kring bilen med Biofore R&D-team.

Biofore car i Väveriet  Biofore car i Väveriet 2

Anteckningar från gruppdiskussionerna kring utvecklingstrender inom biokompositer kan laddas ner här.

Presentationerna som hölls under dagen var:

LIGHTer
Stefan Gustafsson Ledell, Verksamhetsledare LIGHTer

Kompositer i bilindustrin, aktuell status
Kaj Fredin, Volvo Cars

UPM & New bioinnovations
Juuso Konttinen, New Businesses and Development, UPM

Biofore - a car from the forest
Harri Santamala, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Multimaterialkonstruktion och -tillverkning
Ola Albinsson, Swerea

Hemp Composites - Challenges & Opportunities
Jeremiah Dutton, Trifilon

Jutekompositer – Hållbart på riktigt!
Else-Marie Malmek och Christina Östergren, Juteborg

Lignin valorization through the development of carbon materials
Darren Baker, INNVENTIA AB

Ett föredrag om naturfiberkompositer ur ett entreprenörsperspektiv
Tord Gustafsson, Blatraden AB

Information om LIGHTers utlysningar 2016
Cecilia Ramberg, Vice verksamhetsledare LIGHTer

 Ola Albinsson Swerea IVF Juuso Konttinen_UPM BIoInnovations Juteborg