Fokus på lättvikt – 50 000 liter flygfotogen 2017-03-05

50 000 liter flygfotogen. Så mycket bränsle kan bytet av titan till en nyutvecklad aluminiumlegering i en undersökt komponent spara under en jetmotors livstid. Det visar ett projekt där Swerea SWECAST arbetar med GKN Aerospace.


En ny aluminiumlegering, som Aeromet International i England har tagit fram, ökar varmhållfastheten för aluminiumkomponenter så att de kan användas i högre utsträckning i motorer. Swerea SWECAST har nyligen genomfört projektet Triple A där legeringen har prövats för att gjuta en komponent som GKN Aerospace vanligtvis tillverkar i titan och som sitter i flygmotorer.

Dubbel vinst
Vinsten med att byta från aluminium till titan blir dubbel då det innebär både lägre kostnader och lägre vikt. Eftersom den undersökta komponenten sitter just i en flygmotor är viktbesparingen väldigt viktig, då det innebär minskad bränsleförbrukning. 

Projektet har varit lyckat och kommer nu gå vidare genom fortsättningsprojektet Extreme

– Flygindustrin har en väldigt hög ”bevisbörda” på sig innan produkterna kommersialiseras. Vi behöver trycka upp det högre i TRL-nivå (TRL = Technology Readiness Level). Vi behöver skaffa mer kunskap om materialet, så vi är inte där än, säger projektledare Marie Fredriksson. I fortsättningsprojektet kommer man också att titta på andra  metoder för att gjuta legeringen samt hur värmebehandlingen av komponenten kan utvecklas.

Fortsatt forskning
Tanken är att den nya legeringen ska kunna användas i fler komponenter och så småningom även kunna implementeras inom t ex fordonsindustrin.

Triple A och Extreme är bara två exempel på hur Swerea SWECAST arbetar med att hitta lättviktslösningar för bland annat flyg- och fordonsindustrin. Några andra exempel är projekten TINA, som undersöker möjligheterna att gjuta tunnare pressgjutgods än i dag, och Triple C, som handlar om att gjuta samman olika sorters material.

Samtliga beskrivna projekt finansieras av LIGHTER, det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt, ett samarbete mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 
Marie Fredriksson, Swerea SWECAST. 

Text Fredrik Lind, Swerea SWECAST
Foto Patrik Svedberg

Swerea SWECAST är den ledande aktören för forskning och utveckling inom gjuteriområdet. Institutet bedriver forsknings- och konsultverksamhet inom exempevis materialteknik, gjutsimulering, processteknik samt energi- och miljöteknik. Swerea SWECAST har också en omfattande kurs- och utbildningsverksamhet. Verksamheten sker i ett nära samarbete med industrin via branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen.