Förprojekt inom SIP Lättvikt har lett fram till flerårigt projekt om massa- och pappersindustrins energianvändning 2016-07-01

Förprojektet PreFiber inom SIP Lättvikt har lett fram till LightFibre - Ligninbaserad kolfiber från lösningsspunnen prefiber - ett flerårigt projekt om massa- och pappersindustrins energianvändning.

Läs mer om det nyligen beviljade projektet på Energimyndighetens hemsida och även på Swereas hemsida.

Information om förprojektet PreFiber - Ny process för våtspinning av ligninbaserad kolfiber-prekursor finns här.