Finansieringsmöjligheter för SMF 2016-12-22

Erbjudande om LIGHTer Prototyp- och processcheckar
LIGHTer Prototyp- och processcheckar på max 75 000 kr kan sökas av alla medlemmar i LIGHTer som har färre än 250 anställda och är en vinstutdelande verksamhet. Målet är att stödja små och medelstora företag (SMF) att utveckla, testa och demonstrera lättviktstekniker, -material och -processer i syfte att stärka sin konkurrenskraft. Vi har hittills beviljat finansiering av fyra prototyp- och processcheckar. Vi ser gärna att fler söker! Skicka in er ansökan så snart som möjligt, allra senast den 20 januari för att komma med i vårens första omgång. Läs mer här.