Finansiering av gränsgångare 2017-09-10

Personer verksamma inom forskning och innovation kan nu få möjlighet att bli gränsgångare, dvs. arbeta i en annan organisation än sin nuvarande. I Vinnovas utlysning Individrörlighet för innovation erbjuds tre månaders finansiering på max 300 000 SEK.

Syftet med finansieringen är att  ge individen en bredare erfarenhet genom att forskare på institut/akademi arbetar i ett företag eller att företagsanställda forskare arbetar på institut/akademi. Vidare syftar insatsen till att öka samverkan mellan forskningsaktörer och andra delar av samhället.

Utlysningen stänger den 4 oktober 2017 kl 14.00.

Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida.