Fem nya projekt beviljade i höstens utlysning inom SIP Lättvikt 2017-10-20

Fem nya projekt på totalt 5,5 mkr beviljades i höstens utlysning. Vi ser mycket fram emot att följa projekten.

Grattis till alla godkända projekt!

Högre kvalité på lätta konstruktionsdetaljer tillverkade via Additiv Tillverkning Distorsionskontroll
Koordinator: Swerea IVF

KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)
Koordinator: Swerea KIMAB

Hög-Precision Material Modell för Hög-Presterande Multisikt Material
Koordinator: KTH

Torr förbehandling för kvalitetssäker limning av multimateria
Koordinator: Swerea IVF

Tillförlitlig lättviktsdesign av gjutna komponenter i tåg och lastbilar
Koordinator: Bombardier Transportation Sweden AB - Arvidkontoret 

Läs mer på Vinnovas webbsida.