Energimyndighetens utlysning - Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser 2017-07-03

Energimyndigheten utlyser cirka 34 miljoner kronor för innovationsfrämjande åtgärder som bidrar till att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. I denna utlysning välkomnas projektförslag i form av genomförbarhetsstudier, innovationssamarbeten och projekt som förväntas bidra till spridning av nya system och tekniker. Forskningsprojekt gällande minskade utsläpp av växthusgaser eller förnybara energibärare inom processindustrin är också välkomna. Sista dag för ansökan 2017-10-10 kl 16.00

Läs mer här