Metalliska material bjuder in till diskussionsträffar inför utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft" 2016-12-16

Den 1 december öppnade det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft”. Den som avser att skicka in ett projektförslag måste först delta i en öppen process med syfte att gå från ett projektinitiativ till en färdplan. Fyra diskussionsträffar anordnas för att diskutera tänkbara projektupplägg. Läs mer här.