Digi Demo Day pekar ut nästa digitaliseringssteg --> DINA++ 2017-02-27

Nu går vi vidare och effektiviserar additiv tillverkning (AM) med digitala metoder. Vi ska ta fram arbetssätt och enkla verktyg för att minimera den manuella hanteringen vid AM. Målet är att gå direkt från CAD-definition till en färdig och kvalitetssäkrad komponent.

Vinnova har godkänt ansökan om ett fortsättningsprojekt till "DINA" som demonstrerade sina resultat på Digi Demo Day den 7 februari 2017 i Trollhättan. Deltagarna fick då se ett komplett digitaliserat produktionsflöde för additiv tillverkning. Läs mer om dagen här. I det nya projektet är syftet att paketera delar av de tidigare framtagna processerna till ett bibliotek av digitala metodmoduler.

Projektet pågår fram till siste december 2017 och omfattar 3,55 Mkr från Vinnova. Deltagande parter är Swerea, Chalmers, GKN Aerospace, SICS och FFC. Tre strategiska innovationsprogram står bakom ansökan. Det är LIGHTer (SIP Lättvikt), Innovair och Metalliska material.

Länk till bilder och presentationer från den 7 februari