Bilar av bambu - bambu är starkt, flexibelt och framförallt förnybart, vilket är en viktig del inom Fords strävan efter reducerad miljöpåverkan i sin produktion 2017-05-22

Ford har under de senaste åren forskat kring hur bambu skulle kunna användas som material i bilar. Läs hela artikeln: Ford vill tillverka bilar av bambu   på svenskverkstad.se