Beviljade projekt inom SIP Lättvikt, hösten 2015 2016-01-18

Höstens utlysning inom SIP Lättvikt resulterade i ytterligare nio industriförankrade för- och utvecklingsprojekt på totalt 24 Mkr.

Dessa är:

  • Robotiserad produktion av strukturella kompositer (ROBUST)
  • MIxade MAterial för lättare Produkter - MIMAP
  • FALCON: Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur
  • Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter
  • Högpresterande lättviktskomponenter genom additiv tillverkning

Förprojekt

  • Plasmaoptimerad fiber-matris adhesion för kolfiberarmerade termoplastkompositer
  • Koncept för lätta screentrycksramar
  • Effektivare komposittillverkning hos SMFs
  • Ny innovativ lättviktsapplikation inom svensk gjuteriindustri


Mer information om projekten finns här.